Abonence Počet produktů: 4

Podkategorie

 • Abonence RT

  Abonence RT – interaktivní TPG pro revizní techniky plynových zařízeních

  Interaktivní TPG nabízí uživateli soubor vybraných TPG zároveň s přístupem do:

  • souvisejících pravidel praxe – přímo na plný text TPG, TDG či TIN uváděných v textu TPG;
  • související legislativy – přímo na plný text zákonů, vyhlášek, či jiných nižších legislativních dokumentů;
  • souvisejících norem – do plného textu ČSN uváděného v textu TPG (viz dále*);
  • na související instruktážní videa či fotografie.

  Veškeré výše uvedené služby v rámci ABONENCE RT jsou nabízeny s garancí neustálé aktualizace tak, aby uživatel měl k dispozici vždy poslední platné znění výše uváděných souvisejících dokumentů. ČPS navíc (pro případ sporu uživatele se státními orgány) nabízí možnost zpětného doložení platnosti příslušných předpisů pro příslušné období v písemné formě.

  "Interaktivní TPG" (v rozsahu zakoupené abonence) jsou k dispozici po zadání e-mailu a přístupového hesla. Heslo obdrží uživatel e-mailem.

  ABONENCE RT se sjednává na dobu 12 měsíců s možností automatického prodlužování vždy o 12 měsíců. Abonence je spuštěna do 5 pracovních dnů po přijetí platby na účet ČPS. Podmínkou pro získání ABONENCE RT je předložení kopie (scan) platného "Osvědčení RT" od TIČR.

  Abonent RT se zároveň stává (pokud požádá) individuálním členem Českého plynárenského svazu. (více informací na www.cgoa.cz)

  Typ abonence je rozdělen podle typu Osvědčení do celkem 9 skupin (A, B, C, E, F1, F2, F3, F4, G) a každé skupině náleží přístup k určitému počtu TPG odpovídajícímu příslušnému zaměření.

   

  * Pokud nemá abonent přístup na ČSN online a má zájem o přístup k souvisejícím aktuálním ČSN, bude cena abonence zvýšena dle aktuálního ceníku ÚNMZ
  Pokud má abonent sjednán svůj vlastní přístup do ČSN online a nechce jej zrušit, nebude mít – do doby než mu skončí jeho přístup do ČSN online – k dispozici proklik dle c).

 • Tištěná abonence

  Abonence má platnost od ledna do prosince toho daného roku. Abonent obdrží poštou tištěnou verzi materiálů, jež v daném roce vyjdou (u technických předpisů TPG, TDG, TIN má abonent nárok též na předpisy schválené v daném roce, byť vyjdou tiskem až v roce následujícím). Pokud objednávku klient zašle během roku, budou mu předmětné již publikované materiály zaslány zpětně.

 • Internetová abonence

  Interaktivita hlavně spočívá ve vzájemném propojení (hypertextovými odkazy) všech aktuálních pravidel praxe, tj.: TPG, TDG a TIN, spolu vzájemně souvisejících. Dále jsou pravidla praxe doplněna o hypertextové odkazy na všechny v pravidlech zmíněné právní předpisy (zákony, vyhlášky, ...) vždy v platném a konsolidovaném znění. V neposlední řadě jsou pravidla praxe v některých případech doplněna o fotografie a instruktážní videa. Uživatelé se zaplaceným přístupem na ÚNMZ mají dále možnost přímého „prokliku“ na v pravidle zmíněný normativní dokument (ČSN). Obě varianty abonence jsou uzavírány na jeden rok (jeden rok od uhrazení předplatného).

Zobrazeno 1 – 4 z 4 položek
Zobrazeno 1 – 4 z 4 položek