Obchodní podmínky

Toto jsou závazné obchodní podmínky internetové obchodu www.eshopcps.cz (dále jen "eshopCPS"). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem internetového obchodu Českého Plynárenského Svazu (dále jen "ČPS") na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen "zákazník") na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem kupní smlouvy, navazují na cenovou nabídku a obchodní případy s využitím komunikačních prostředků na dálku. Jsou uzavírány v českém jazyce.

Cenové podmínky

Cena uvedená v internetovém obchodě je cena s DPH. K této ceně se připočítávají expediční poplatky v závislosti na celkové výši objednávky, není-li uvedeno jinak. Český plynárenský svaz ( dále jen ČPS) si vyhrazuje právo měnit cenu produktů v internetovém obchodě. Změna ceny bez předchozího upozornění a odsouhlasení zákazníkem není možná na již potvrzených objednávkách.

Autorská práva

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty dodržovat zákon č. 121/2000 Sb o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon). Zejména nesmí kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný ze zakoupených produktů ČPS. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník dopouští trestného činu.

Záruka vrácení peněz

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití komunikačních prostředků na dálku. Toto právo je podmíněno nákupem zákazníka jako fyzické osoby (nikoliv jako právnické osoby nebo podnikatele).

Rozhodne-li se zákazník odstoupit od kupní smlouvy, je nezbytně nutné dodržet níže uvedené podmínky:

  • Doručit zboží na vlastní náklady poštou (ne dobírkou) nebo osobně odevzdat v sídle ČPS, U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4
  • Vrácené zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být kompletní (např. kniha vč. CD-ROM)
  • Zboží musí být zakoupené v internetovém obchodě www.eshopcps.cz (záruka vrácení peněz se nevztahuje na produkty zakoupené v sídle společnosti, v jiných internetových obchodech, na školeních a jiných akcích pořádaných ČPS)

ČPS vrací pouze peníze za zboží, nikoli peníze za expediční poplatky. Vrácení peněz bude uskutečněno pouze na základě dobropisu potvrzeného zákazníkem. Záruka vrácení peněz se vztahuje pouze na území České republiky.