TIN 702 12

Nový produkt

Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL pod tlakem plynu pro vybrané parametry

Více informací

224 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

Dodržení technických podmínek a parametrů svařování uvedených v těchto technických instrukcích (dále jen instrukcích) zajistí bezpečné provedení svařování z hlediska eliminace rizik porušení integrity potrubí v důsledku kombinace namáhání stěny potrubí tlakem a lokálního zatížení zvýšenou teplotou při svařování.

Tyto technické instrukce vymezují standardní požadavky pro svařování některých typů přivařovaných prvků – odboček (a hrdel, návarků) a záplat – na potrubí pod tlakem plynu a to za dále definovaných parametrů potrubí (z nelegované nebo nízkolegované oceli s tloušťkou stěny od 4,0 mm) a za určitých podmínek, metodou svařování 111. Předmětem těchto instrukcí není svařování na potrubí s tloušťkou stěny pod 4,0 mm. Pro tyto případy musí zhotovitel vhodným způsobem (např. výpočtem) spolehlivě prokázat, že svařování na potrubí pod tlakem plynu bude bezpečné a stanovit potřebná opatření. Jedním z takových opatření je snížení tlaku v potrubí.

TIN 702 12 dále definují konkrétní způsob prokázání způsobilosti svářeče pro svařování na ocelových plynovodech pod tlakem plynu nad 5 bar do 40 bar.

Instrukce platí od 1. 4. 2012 s výjimkou všech ustanovení týkajících se zkoušek svářečů pod tlakem plynu uvedené v kap. 5 a případně i v dalším textu včetně příloh; tyto nabyly účinnosti dne 1. 1. 2013.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

TIN 702 12

TIN 702 12

Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL pod tlakem plynu pro vybrané parametry

Příslušenství