TPG 702 08

150,00 Kč
S DPH

Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně

Počet

Účelem těchto technických pravidel je stanovení jednotných, standartních podmínek, za kterých je možno bezpečně a spolehlivě provádět opravy plynovodů a přípojek z oceli, s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně.  V pravidlech jsou zahrnuty dlouholeté praktické zkušenosti s prováděním oprav, a tím je vytvořen předpoklad pro jejich snadnou aplikaci.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 702 08 schválená dne 27. 9. 2006 s účinností od 1.1.2007.

Změny proti předchozím TPG

Znění těchto technických pravidel bylo upraveno na základě zkušeností praxe, byly vypuštěny technologie, které se již nepoužívají. Rovněž byly provedeny úpravy textu vyplývající z nových právních předpisů, českých technických norem a technických pravidel.

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní zprávy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Tato pravidla platí od 1. 2. 2015