TIN 702 10

78,00 Kč
S DPH

Rekonstrukce plynovodních přípojek. Připojování domovních plynovodů a jejich uvádění do provozu

Počet

Tyto technické instrukce uvádí zásady bezpečného a spolehlivého provádění rekonstrukcí plynovodních přípojek a s tím souvisejících zásahů, eventuálně dílčích rekonstrukcí domovních plynovodů. Jako například rekonstrukce plynovodní přípojky se změnou umístění hlavního uzávěru plynu (HUP), případně i regulátoru tlaku plynu a následným zásahem do stávajícího domovního plynovodu (např. prodloužením) a opětovným bezpečným a spolehlivým uvedením stávajícího domovního plynovodu do provozu.


Platnost od 1. 1. 2007