TPG 923 02

143,00 Kč
S DPH

Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/distribučních soustav

Počet

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), vyžaduje zabezpečit veškerou činnost provozovatele přepravní soustavy související se spolehlivou přepravou plynu a zabezpečit veškerou činnost provozovatele distribuční soustavy související se spolehlivou distribucí plynu a dodávkou zákazníkům.

Tato technická pravidla stanovují požadavky na společnosti provozující plynárenská zařízení. Dostatečná kvalifikace pracovníků a odpovídající technické vybavení jsou předpokladem pro zajištění plánování, výstavbu, provozování a údržbu plynárenských zařízení v souladu s bezpečnostními a ekologickými předpisy.

 

Platnost od 1. 1. 2008