TPG 700 02 – manuál + výp. SW k TPG na CD

100,00 Kč
S DPH

Provedení záznamu o technické kontrole plynovodu, včetně software pro automatický výpočet dle TPG 700 02 – Stanovení technického stavu NTL a STL plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody

Počet

Tento manuál pro provedení záznamu o technické kontrole plynovodu a přiložený software (SW) je sestaven dle požadavků plynoucích z TPG 700 02. Manuál usnadňuje a zjednodušuje činnosti prováděné na nízkotlakých a středotlakých plynovodech v rámci jejich diagnostiky a umožňuje objektivnější posouzení jejich technického stavu. SW umožňuje zpracování velkého množství naměřených dat a jejich efektivní a kvalitní zpracování. Z uvedeného důvodu je zpracován SW pro zpracování (výpočet) a vyhodnocení diagnostických šetření a manuál pro provedení záznamu o technické kontrole plynovodu.


Platnost od 1. 3. 2009

Mohlo by vás také zajímat