TPG 800 00

98,00 Kč
S DPH

Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva

Počet

Stávající technická pravidla byla podrobena analýze s využitím materiálu CR 1749:1999 SFG WG 7 Document N13 "Evropský systém klasifikace plynových spotřebičů podle způsobu odvodu spalin (typy)".

Účelem těchto pravidel je v souladu s uvedeným dokumentem:

a) stanovit jednotnou metodiku rozdělení plynových spotřebičů podle způsobu přívodu vzduchu a způsobu odvodu spalin;

b) vytvořit jednotný systém označování (kódování) pro detailnější identifikaci a snadné zatřídění jednotlivých konstrukčních a provozních variant plynových spotřebičů;

c) odstranit stávající nejednotnost a v některých případech i určitou nelogičnost v označování provedení spotřebičů;

d) značením (kódováním) jednoduchým a na první pohled zřetelným způsobem podchytit rozlišení přirozeného přívodu spalovacího vzduchu od nuceného, stejně jako přirozeného odvodu spalin od nuceného.

Návrh technických pravidel vychází z rozdělení plynových spotřebičů na plynná paliva do 3 základních skupin, tj. provedení A, B a C. Další skupina, tj. provedení D v souladu s výše uvedeným dokumentem, která je do některých předpisů zaváděna, nebyla do těchto pravidel zařazena a je možno ji považovat za provedení B.

Výhodou navrženého systému rozdělení plynových spotřebičů je to, že podle číselného kódu lze každý spotřebič okamžitě podle kódovací tabulky identifikovat, nebo naopak jakýkoliv spotřebič logicky do systému zařadit.

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato pravidla nahrazují TPG 800 00 schválená 16. 10. 1995.

 

Platnost od 1. 3. 2001