TPG 934 01

Nový produkt

Plynoměry, umísťování, připojování a provoz

Více informací

190 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

Tato technická pravidla stanovují podmínky pro připojování, umísťování a provoz plynoměrů a plynoměrových sestav pro účely obchodního a provozního měření. Pravidla zahrnují podmínky pro připojování a umísťování membránových, rotačních, turbínových, vírových a ultrazvukových plynoměrů a clonových průtokoměrů.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 934 01 schválená 21. 11. 2007.

Změny proti předchozím TPG

 Technická pravidla reagují na změny obecně závazných předpisů, norem a v neposlední řadě na poznatky z praxe s přihlédnutím k současnému stavu techniky.

Do pravidel je doplněn popis plynoměrů s novým vybavením, resp. s komunikační schopností a dalšími doplňkovými funkcemi (inteligentní měřicí systémy), jako jsou např. plynoměry s automatickým čtením nebo plynoměry s předplatným či průběžným placením, vybavené integrovaným uzávěrem. Zvyšující se kvalita vyráběných plynoměrů a souvisejících výrobků a materiálů rovněž dovoluje nový pohled na jejich umísťování a připojování při zachování nutné míry bezpečnosti jejich provozu. Upřesněny jsou proto technické požadavky na přípravu pro instalaci plynoměrů a na prostor, kde jsou plynoměry umístěny. Pravidla také reagují na současné nabídky výrobců skříněk pro umístění plynoměrů a případně dalších částí odběrných plynových zařízení (hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku plynu, uzávěr za plynoměrem apod.). Dále jsou pravidla rozšířena o přílohy, řešící požadavky na samostatný objekt pro membránové plynoměry do velikosti G 6 a společné umístění plynového a elektrického měřicího zařízení. Přílohy obsahují i typové instalace turbínových, rotačních a membránových plynoměrů. Zdůrazněna je, při umísťování a připojování všech druhů plynoměrů, povinnost respektovat technické a dodací podmínky jejich výrobce a podmínky stanovené v certifikátu o schválení typu nebo certifikátu ES přezkoušení typu.

 

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Platnost od 1.1.2017

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 152,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu TPG 934 01.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

TPG 934 01

TPG 934 01

Plynoměry, umísťování, připojování a provoz