TPG 922 01

129,00 Kč
S DPH

Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení.

Počet

Technická pravidla TPG 922 01 stanovují základní požadavky na stavbu, členění a úpravu technických pravidel a technických doporučení (TPG, TDG) – pravidel praxe a jsou určena především zpracovatelům a vydavatelům těchto předpisů.

Tato technická pravidla vychází z provedení předpisů DVGW s ohledem na Metodické pokyny pro normalizaci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Metodické pokyny pro plánování, tvorbu a schvalování pravidel praxe, která budou registrována u Hospodářské komory České republiky (HK ČR).

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato pravidla nahrazují TPG 922 01 schválená dne 27. 10. 1999.

 

Platnost od 1. 2. 2010

Mohlo by vás také zajímat