TPG 304 02

231,00 Kč
S DPH

Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla

Počet

Tato technická pravidla stanovují základní podmínky pro stavbu nových a rekonstrukce stávajících plnicích stanic, jejich umísťování, provedení a provoz. Platí pro plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla i pro čerpací stanice s tradičními kapalnými palivy, které slouží zároveň i pro vydávání zemního plynu.

Neustále se zvyšující úroveň ochrany životního prostředí a též ekonomické hledisko je příčinou znovuoživení zájmu o zemní plyn jako o palivo pro motorová vozidla.

 

Plnicí stanice stlačeného zemního plynu se nepovažují za plynárenská zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.

Tato technická pravidla nahrazují TDG 304 02 platná od 1. 3. 2007.

 Změny proti předchozím TDG

Plnicí stanice zemního plynu splňující požadavky těchto technických pravidel je možné zařadit jako malé stacionární zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č.86/2002 Sb. O zařazení s konečnou platností rozhodují Krajské úřady – Odbory životního prostředí.

Dále byly konkretizovány bezpečnostní zóny okolo plnicí rychlospojky v době při zapojování a odpojování na vozidlo a při vlastním plnění.

Tato technická pravidla se vztahují pouze na rychloplnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla, kde požadavky na stavbu, její provádění a údržbu podléhají zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Platnost od 1. 2. 2012