Abonence revizního technika - RT G

519,00 Kč
S DPH

Spotřeba plynů spalováním

Počet

Obsahuje elektronický přístup k těmto technickým pravidlům:

TPG 800 00         Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva

TPG 807 01         Vytápění plynovými světlými a tmavými zářiči

TPG 811 01         Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz

TPG 908 02         Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW

TDG 919 01         Revizní kniha plynových spotřebičů

TPG 938 01         Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů

TPG 941 02         Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest

ABONENCE RT se sjednává na dobu 12 měsíců s možností automatického prodlužování vždy o 12 měsíců. Abonence je spuštěna do 5 pracovních dnů po přijetí platby na účet ČPS.

Podmínkou pro získání ABONENCE RT je předložení kopie (scan) platného „Osvědčení RT“ od TIČR.