TPG 205 01

Nový produkt

Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)

Více informací

121 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

Tato technická pravidla stanoví podmínky pro projektování, umístění, provedení, provoz, včetně vedení dokumentace, kontrolu a údržbu plynojemů. Dále řeší odbornou způsobilost zaměstnanců.

Pravidla se používají i při skladování bioplynu v plynovém hospodářství čistíren odpadních vod, pro které platí ČSN 75 6415. Pravidla se nevztahují na podzemní zásobníky plynu a na skladování plynu v kapalném nebo rozpuštěném stavu.

Pravidla se rovněž nevztahují na skladování vzduchu (vzduchojemy). Plynojemy postavené a projektová dokumentace plynojemů vypracovaná nebo rozpracovaná před datem platnosti těchto pravidel se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a životního prostředí nerozhodnou jinak.

 

Platnost od 1. 7. 2001

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

TPG 205 01

TPG 205 01

Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)