TDG 919 01

99,00 Kč
S DPH

Revizní kniha plynových spotřebičů

Počet

Tato technická doporučení stanoví základní požadavky na zpracování a rozsah revizní knihy plynových spotřebičů se jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a větším, ve kterých se spalují plynná paliva, a dále požadavky na její vedení za provozu. Povinnost dodat revizní knihu plynového spotřebiče stanoví vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., aniž blíže uvádí požadavky na její rozsah a vedení za provozu. Účelem těchto technických doporučení je nejen vyplnit mezeru, která vznikla zrušením dříve platné ON 06 0711, při respektování současných technických požadavků na danou problematiku, ale i podat jednotný návod na zhotovení revizní knihy požadované obecně závazným předpisem.


Platnost od 1. 4. 2000