TPG 702 04

Nový produkt

Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100bar včetně

Více informací

151 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

Tato technická pravidla stanovují podrobnější požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení a provoz plynovodů a plynovodních přípojek z oceli s nejvyšším pro­vozním tlakem do 100 bar včetně pro rozvod topných plynů s výjimkou zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG), v návaznosti na ČSN EN 1594, ČSN EN 12732, ČSN EN 12007-1,3,4a ČSN EN 12327. Tato pravidla se používají ve spojení s citovanými ČSN EN.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZíCH PŘEDPISů

Tato technická pravidla nahrazují TPG 702 04 schválená dne 13. 12. 2006 s účinností od 1. 3. 2007 vč. Změny 1 schválené dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 1. 2010.

Změny proti předchozím TPG

V těchto pravidlech byla zásadním způsobem upravena kapitola 20, stanovující, mimo jiné, nejmenší dovolené vzdálenosti vysokotlakých plynovodů od objektů (staveb). Tyto koncepční úpravy byly provedeny na základě analýzy rizik, vycházející z evropské databáze havárií vysokotlakých plynovodů [4], se zřetelem na přípustnou míru společenského rizika podle platných předpisů ČR [2] a Metodiky pro stanovení rizika v okolí plynovodu [5].

I v revidovaném znění TPG 702 04 je při projektování, montáži a provádění tlakových zkoušek vysokotlakých plynovodů kladen velký důraz na provedení stress testu. Důvodem projektování a výstavby plynovodních potrubí s pro­vedením stress testu je dosažení maximální možné bezpečnosti provozu a životnosti těchto potrubí z hlediska úrovně současných znalostí.

Časová změna tlaku vyvolaná účinky přípustné plastické deformace materiálu potrubí tak, jak je uvedena v 22.1.6 a v Příloze 5, byla zpracována na základě experimentálních i teoretických prací, které provedli pracovníci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Ing. Ľubomír Gajdoš, CSc. a Ing. Martin Šperl, Ph.D.

 V textu byly rovněž provedeny úpravy vyplývající ze zkušeností praxe a doplněny nové české technické normy, technická pravidla, právní předpisy a zahraniční předpisy.

Tato pravidla byla vypracována v souladu se stávajícím stavem techniky s využitím za­hra­ničních (viz např. obdobný předpis VdTÜV-Merkblatt 1060), ale především tuzemských zkušeností.

 

Tato pravidla platí od 1. 1. 2014

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

TPG 702 04

TPG 702 04

Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100bar včetně

Příslušenství