TPG 900 01

130,00 Kč
S DPH

Názvosloví a zkratky v plynárenství.

Počet

Tato pravidla navazují na ČSN 38 6400 z r. 1987, která byla v r. 2002 zrušena. Jelikož se systém technických pravidel, technických norem i legislativní základna neustále vyvíjí, objevuje se stále silnější tlak na sjednocení používaných termínů. Jednotné názvosloví by mělo zamezit nesrovnalostem při výkladu ustanovení jednotlivých předpisů.

 

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problema­tikou.

 

 Tato pravidla platí od 1. 4. 2014