TPG 959 01

184,00 Kč
S DPH

Zařízení pro filtraci plynu

Počet

Tato technická pravidla stanovují základní požadavky pro navrhování, výrobu, zkoušky a kontroly filtračních zařízení (filtrů a separátorů) a definují parametry charakterizující jejich funkční vlastnosti, které jsou rozhodující pro posouzení a výběr filtračního zařízení s ohledem na provozní parametry a charakter znečištění plynu.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 959 01 schválená 30. 4. 2008.

Změny proti předchozím TPG

Při revizi technických pravidel bylo reagováno na změny obecně závazných předpisů a norem, rovněž byly zapracovány poznatky z praxe a požadavky odpovídající současnému stavu techniky.

Do technických pravidel byly doplněny technické požadavky na konstrukční řešení včetně vybavení filtračních zařízení pro regulační stanice plynu, informace o nových filtračních materiálech a specifikace parametrů filtrů. Nově byly zavedeny pojmy separátor a separace, které jsou používány vedle pojmů filtr a filtrace. Dále byla rozšířena kapitola 6, týkající se rozsahu zkoušek a kontrol filtračních zařízení zemního plynu.

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 147,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu TPG 959 01.