Navrhování úsporného ohřevu teplé vody

215,00 Kč
S DPH

Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Lepená brožura
Formát knihy: A5
Datum vydání: 2007
164 stran
1. vydání

Počet

Ohřívání teplé vody zaznamenalo v posledních letech řadu nových technických řešení, technologických systémů i provozních režimů, které přináší racionální, účinný, úsporný ohřev a distribuci teplé vody.

V knize jsou kromě vysvětlujícího popisu ohřevu teplé vody uvedeny způsoby ohřevu teplé vody, které mají přispět k ekologickému provozu. Jde zejména o racionalizaci v ohřevu používáním výměníků teplé vody s nucenou konvekcí, průtokových ohřívačů s vyrovnávací nádobou, zásobníků tepla pro vyrovnání proměnného výkonu zdroje k odstranění častého zapínání zdroje do provozu, racionalizaci při kombinovaném ohřevu teplé vody s vytápěním.

Zejména u alternativních zdrojů nebo při využití odpadního tepla je potřeba z rozboru provozu rozhodnout o použitém zařízení ve vazbě na vytápění nebo kombinaci se standardním zdrojem. Příspěvkem k ekologickému ohřevu teplé vody je také používání centralizovaných zdrojů, u kterých je možné racionálněji a plynule spalovat tak, aby produkce škodlivin i u méně kvalitního paliva byla nižší. Zároveň je možné využívat centrálních alternativních zdrojů s vhodnými parametry teplot pro ohřev TV tak, aby docházelo k vyššímu využívání tepla od alternativních zdrojů při jejich nižší pořizovací ceně.