TPG 704 01 (včetně změny 1)

Nový produkt

Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

Více informací

840 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

Technická pravidla TPG 704 01 vycházející z ustanovení ČSN EN 1775:2008 (38 6441) „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“ stanovují podrobnější úpravu pro oblast navrhování, stavbu, rekonstrukci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu odběrných plynových zařízení včetně spotřebičů na plynná paliva v budovách. Jsou používána s využitím ČSN EN 1775.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 704 01 schválená 18. 12. 2008 a jsou vydána jako konsolidované znění, ve kterém je zapracována Změna 1 schválená 29. 5. 2013.

Změny proti předchozím TPG

Nově jsou stanoveny základní technické předpoklady pro správnou instalaci a používání odběrných plynových zařízení v návaznosti na v současné době často prováděné rekonstrukce a stavební úpravy bytového fondu. Důraz je kladen na bezpečný a spolehlivý provoz odběrného plynového zařízení.

Zásadní změnou je nový pohled na průvzdušnost oken a dveří. U nově instalovaných oken s dorazovým nebo středovým těsněním, např. plastových oken nebo dřevěných eurooken, se nově neuvažuje s průvzdušností a pro přívod spalovacího vzduchu pro spotřebiče v provedení B jsou stanoveny nové zásady – zřízení samostatných větracích otvorů nebo větracího potrubí. Pro správné navržení a kontrolu přívodu spalovacího vzduchu samostatnými větracími otvory či potrubím, jsou nově v přílohách těchto pravidel uvedeny grafy závislosti průtoku vzduchu na průřezové ploše otvoru nebo potrubí. Pro umisťování a provoz plynových spotřebičů v provedení A jsou, s ohledem na zkušenosti z praxe, technické požadavky zjednodušeny, naproti tomu u spotřebičů v provedení B jsou stanoveny nové požadavky pro kontrolu provozu, která lépe ověří správnou funkci spotřebiče a správný způsob přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin. Nově je pak v příloze navržen i graf stanovující lhůtu servisních kontrol plynového spotřebiče v závislosti na naměřené koncentraci CO ve spalinách. 

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou. 

Platnost technických pravidel od 1. 8. 2013

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 435,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu TPG 704 01.

 

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

TPG 704 01 (včetně změny 1)

TPG 704 01 (včetně změny 1)

Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách