TPG 982 03

141,00 Kč
S DPH

Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG

Počet

Tato technická pravidla stanovují základní podmínky pro umísťování, provedení a provoz plnicích zařízení pro motorová vozidla s pohonem na zemní plyn. V pravidlech jsou uvedeny požadavky na bezpečnost práce a požární bezpečnost.

Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonem na zemní plyn se nepovažují za plynárenská zařízení ve smyslu zákona č.458/2000 Sb.

Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonem na zemní plyn, splňují požadavky těchto pravidel, jsou neuvedeným zdrojem znečišťování ovzduší dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb.

 

Tato technická pravidla platí od 1. 12. 2014

 

NAHRAZENÍPŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

 

Tato technická pravidla nahrazují TDG 982 03schválená 18. 11. 2008.