ISG speciál č. 6 - Desatero problematik zřizování a provozu plynovodů v budovách a spotřebičů plynných paliv

124,00 Kč
S DPH

Ing. Eva Jochová
Ing. Zdeněk Přibyla


Lepená brožura
Formát knihy: A4
Datum vydání: 2009
88 stran

Počet

Obsah

1. Úvod: Zaměření a poslání periodika

2. Navrhování - smlouva o dodávce plynu, připojení k distribuční soustavě a uvádění odběrných plynových zařízení do provozu

3. Materiály, montáž

4. Zkoušení, uvádění do provozu, provoz, kontrola, opravy, údržba a bezpečnost

5. Uvádění spotřebičů plynných paliv na trh a do provozu/užívání

6. Připojování a umísťování spotřebičů

7. Větrání prostor se spotřebiči - použití plastových oken v místnostech se spotřebiči

8. Připojování spotřebičů na odtah spalin - povinnosti k zajištění bezpečného provozu/užívání spalinových cest

9. Revize a zkoušky, systém SÚIP a ITI

10. Zásady předávání plynovodů a spotřebičů do provozu/osobního užívání

Příloha č. 1 Základní právní předpisy relevantní k problematice

Příloha č. 2 Normativní dokumenty relevantní k problematice

Zaměření a poslání periodika

Zemní plyn jako zdroj ušlechtilé energie využívá nejen hospodářská sféra, ale i značná část občanské veřejnosti a to jako zdroj tepla k přípravě teplé vody a k přípravě pokrmů. Je však zcela nezbytné zejména v občanské sféře věnovat pozornost zařízením k dodávkám plynu. A to jak na straně organizací, právnických osob a podnikajících fyzických osob, tak i na straně uživatelů. IS Info si klade za cíl s využitím ustanovení právních předpisů a normativních dokumentů podat odborné informace všem uživatelům, kteří se podílejí na zřizování a provozu/užívání plynovodů a spotřebičů plynných paliv v budovách.