TPG 905 01

Nový produkt

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

Více informací

530 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

Tato technická pravidla obsahují 13 dále uvedených částí:

–      Obecná ustanovení 

–      Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Požární ochrana

–      Plynovody a přípojky s přetlakem do 4 bar včetně

–      Plynovody a přípojky s přetlakem nad 4 bar do 40 bar včetně

–      Plynovody a přípojky s přetlakem nad 40 bar do 100 bar včetně

–      Regulační stanice

–      Kompresní stanice

–      Měřicí stanice

–      Ochrana proti korozi

–      Podzemní zásobníky plynu

–      Odorizace plynu

–      Pohotovostní služba

–      Citované a související předpisy.

 

NAHRAZENÍPŘEDCHOZÍCH PŘEDPISů

 Tato technická pravidla nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007.

 Změny proti předchozím TPG

 Tato technická pravidla reagují na požadavky zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), zákoníku práce, zákona o požární ochraně a předpisů státní báňské správy. V souladu se stanoviskem SÚIP čj. 1161/1.40/06/431 ze dne 11. května2006 zpracovávají problematiku lhůt provádění provozních revizí. Tato technická pravidla upřesňují též obsah odborných způsobilostí k činnostem spojených s výkonem licencovaných činností přepravní a distribučních společností a provozovatelů podzemních zásobníků plynu.

 Nově je v technických pravidlech zaveden a popsán způsob zajištění údržby plynárenského zařízení (PZ) podle technického stavu a provozních podmínek, který tvoří možnou alternativu ke stávajícímu způsobu údržby PZ podle pevně stanovených lhůt základních činností. Požadavky a podmínky pro zajišťování údržby PZ podle technického stavu a provozních podmínek jsou stanoveny pro plynovody a přípojky s přetlakem do 4 bar včetně a pro regulační stanice všech tlakových hladin a jsou uvedeny v Části III a VI. Základní principy údržby PZ a související pojmy s nově zavedenými způsoby údržby jsou uvedeny v Části I.

 Při zpracování bylo využito zkušeností získaných z aplikace původních technických pravidel v praxi a bylo též přihlédnuto k současnému trendu v oblasti údržby, směřovanému na údržbu dle technického stavus cílem dosažení minimálně stejné, ne-li vyšší bezpečnosti provozu PZ.

 Účelem těchto technických pravidel je účinná pomoc plynárenským podnikatelům realizovat optimální systém údržby PZ, včetněpožadavků plynoucích z obecně závazných právních předpisů pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení.

 Tato technická pravidla jsou relevantní pro provozovatele přepravní a distribučních soustav a podzemních zásobníků.

 Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou pro­ble­matikou a vztahují se pouze na přepravní a distribuční soustavy v odvětví plynárenství.

 

Tato pravidla platí od 1. 1. 2014

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

TPG 905 01

TPG 905 01

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

Příslušenství