Odvody spalin – účinně a ekologicky

366,00 Kč
S DPH

Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

1. vydání 
Lepená brožura 
Formát knihy: A5 
Datum vydání: 2009 
148 stran 
součástí publikace je CD ROM

Počet

Publikace „Odvody spalin – účinně a ekologicky“ se snaží zachytit současný technický stav v dané oblasti tak, aby topné zařízení bylo účinné a vyhovovalo současným ekologickým požadavkům.

Komín a kouřovod, s řadou funkčních, materiálových, regulačních variant a tepelně vlhkostních parametrů, se dnes považuje za nedílnou součást spotřebiče a proto je nutné ke každému typu spotřebiče volit odpovídající systém odvodu spalin.

Volba systému odvodu spalin ovlivňuje přívod vzduchu pro spalování, spalovací proces, průtok spalin budovou i vyústění spalin do ovzduší.

Z tohoto hlediska je publikace zaměřena především na:

popis způsobu spalování paliv, zejména z hlediska zajišťování nízké koncentrace škodlivin ve spalinách,

popis variantních způsobů přívodu vzduchu, osazení regulačních prvků a vliv působení spotřebičů na vnitřní prostor budovy

uplatnění legislativních zásad evropských i národních norem a předpisů při výpočtu, návrhu i provozu pro vyšší účinnost, bezpečnost a ekologii vzduchospalinové cesty,

tepelně vlhkostní ochranu vnitřního klimatu budovy při umísťování spotřebičů a odvodu spalin,

zásady tepelně vlhkostního a hydraulického posouzení komínů a kouřovodů pro spotřebiče s různými regulačními prvky a provozními stavy tak, aby byla zajištěna nízká koncentrace škodlivin a vysoká účinnost při různém výkonovém stupni během ročního provozu,

popis a vysvětlení zásad správného vyústění komínů nad střechou pro zajištění rozptylu spalin a vlivu okolní zástavby.

Vedle splnění přísných funkčních a legislativních podmínek, kladených na odvody spalin, je třeba dále respektovat bezpečnostní i protipožární opatření při splnění tlakových, teplotních a vlhkostních požadavků na konstrukce odvodů spalin.