TPG 927 04

110,00 Kč
S DPH

Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti

Počet

Tato technická pravidla stanovují požadavky a podmínky pro provádění zkoušek svářečů plynovodů z plastů. Doklad o úspěšném vykonání zkoušky osvědčuje, že svářeč má teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytnými předpoklady pro zajištění kvality svařovaných výrobků.

Jejich použití je v oblastech, kde jsou na kvalitu svarových spojů kladeny vysoké požadavky, což je nedílně spojeno s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi svářečů.

Osvědčení o odborné způsobilosti podle těchto pravidel je vydáno svářeči, který úspěšně vykonal zkoušku zaměřenou zejména na profesní znalosti podle TPG 921 01, TPG 702 01, TPG 702 02 a TPG 702 03 s požadavkem na vysokou kvalitu svaru podle TPG 921 02.

 

Platnost od 1. 1. 2001