TPG 927 02

150,00 Kč
S DPH

Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi.

Počet

Tato technická pravidla stanoví zásady pro přípravu osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi.

Tato technická pravidla umožňují subjektům, které zajišťují odbornou přípravu a prověření odborné způsobilosti, vytvořit si při jejich dodržení hodnověrný a objektivní systém výuky a ověřování odborné způsobilosti.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 927 02 schválená dne 9. 12. 2009.

Změny oproti předchozím TPG

V rámci revize těchto pravidel byl věcně rozšířen rozsah teoretické části kurzu (příprava povrchu kovu před izolováním, technologické postupy izolování za specifických podmínek, aplikace jednotlivých druhů mechanické ochrany izolací, vztah mezi pasivní a aktivní ochranou) a byla doplněna praktická část o sortiment předváděných materiálů. Rovněž byly upraveny požadavky na rozsah závěrečné ústní, případně písemné zkoušky.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 120,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu TPG 927 02.