TPG 921 02

145,00 Kč
S DPH

Vizuální hodnocení svarových spojů plastů na plynárenských zařízeních z polyetylenu

Počet

Tato technická pravidla nahrazují TPG 921 02 schválená 11. 2. 1999.

 

Změny proti předchozím TPG

Technická pravidla stanovují zásady pro vizuální hodnocení svarových spojů u metod svařování používaných pro svařování plynovodů a přípojek z polyetylenu. Zařazují vady svarů do tří stupňů kvality, mohou být použita i v dalších případech, kdy je zapotřebí vizuálně hodnotit provedený svar a smluvní strany se na způsobu hodnocení dohodnou. Používají se pro hodnocení zkušebních svarů prováděných v kurzech a při zkouškách svářečů plynovodů a přípojek z PE a při zkouškách základního kurzu svářečů plastů podle TPG 927 05.

Platnost od 1. 7. 2012