Standard

4 494,00 Kč
S DPH

Technické předpisy – TPG, TDG, TIN

Internetový přístup k Odborným stanoviskům

Internetový přístup k Dotazům a odpovědím

Knihovna (lze využívat možnost zápůjček z knihovny* zaměřené na plynárenství a související technické oblasti)

Sleva na školení (ve výši 100Kč na osobu)

* např. publikace, české i zahraniční technické předpisy aj.

Počet

Abonence má platnost od ledna do prosince toho daného roku

Cena (bez DPH):

nečlen ČPS 3 500 Kč

kolektivní člen ČPS 3 000 Kč