TPG 605 02

343,00 Kč
S DPH

Tato technická pravidla v návaznosti na ČSN EN 12186 stanovují základní systémové požadavky na projektování, stavbu, montáž zařízení

Počet

Tato technická pravidla v návaznosti na ČSN EN 12186 stanovují základní systémové požadavky na projektování, stavbu, montáž zařízení,

zkoušení a uvádění do provozu, provoz a údržbu"

  • regulačních stanic;
  • regulačních souprav;
  • posilovacích regulačních zařízení;
  • blokových regulačních zařízení;
  • zařízení pro regulaci tlaku topných plynů lehčích než vzduch, které tvoří součást přípojek nebo umístěných za HUP tvořících součást odběrných plynových zařízení, se vstupním provozním tlakem vyšším než 4 bar

a/nebo průtokem nad 200m3.h-1pro zásobování obytných, výškových, veřejně přístupných, komerčních a víceúčelových budov (viz ČSN EN 1775 ed. 2 a TPG 609 01),

z hlediska národních norem, technických pravidel a všeobecně uznávaných pravidel plynárenské praxe. Tyto požadavky vycházení i z fyzikálních a chemických vlastností plynných paliv první a druhé třídy podle ČSN EN 437+A1.

 

Konkrétní požadavky na jednotlivé součásti regulačních stanic, regulačních souprav, posilovacích regulačních zařízení a blokových regulačních zařízení (např. armatury, plynové filtry, regulátory, bezpečnostní zařízení, trubky) jsou uvedeny v souvisejících normách a předpisech.

Tato pravidla platí od 1. 12. 2014