Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv

266,00 Kč
S DPH

Ing. Ivan Vališ
Ing. Jakub Vrána,Ph.D


Lepená brožura
Formát knihy: A5
Datum vydání: 2013
122 stran
1. vydání

Počet

Příručka je určena pro investory, zřizovatele, projektanty a provozovatele domovních plynovodů. Jednoduchou strukturou slouží jako rychlý průvodce k přípravě zadání investora, přípravě projektu, jako průvodce k realizaci projektových prací, montážních prací, předání díla a uvádí též podmínky provozu.

 

Je vhodným návodem pro:

- zpracování technické specifikace pro výběrová řízení,

- výběr dodavatele,

- Přípravu, realizaci a vyhotovení výběrového řízení podle současných právních předpisů.

 

Zpracovává požadavky právních předpisů a normativních dokumentů pro výstavbu  domovních plynovodů o provozním tlaku do 0,05MPa (5bar), zřizování, připojování, umísťování a provoz spotřebičů s důrazem nejen na požadavky větrání, ale i na jednoduché aplikace větrání s využitím technických možností a principů.

 

Publikace je opatřena odkazy a obrázky. Obsahuje postupy a praktické zkušenosti autorů publikace při jednotlivých krocích, včetně popisů potřebných náležitostí.