TDG 704 02

81,00 Kč
S DPH

Dodatečné utěsňování domovních plynovodů

Počet

Těsnost domovních plynovodů sehrává důležitou roli při zajišťování jejich bezpečnosti a provozuschopnosti. V návaznosti na TPG 704 01 "Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách" je v těchto technických doporučeních zpracována problematika dodatečného utěsňování závitových spojů domovních plynovodů, u nichž se při provozní kontrole zjistí přijatelné úniky zemního plynu způsobené změnami vlastností použitých těsnicích materiálů (např. vysycháním fermeže u spojů těsněných konopnými vlákny).

V současné době není v ČR k dispozici předpisový dokument, který by řešil předmětnou problematiku, s výjimkou základních zásad uvedených v TPG 704 01. Proto ke zpracování technických doporučení bylo využito Technických pravidel DVGW - Pracovní list G 624 z prosince 1998.

 

Platnost od 1. 12. 2000