TPG 918 01

522,00 Kč
S DPH

Odorizace zemního plynu

Počet

Odorizace zemního plynu patří k základním podmínkám bezpečnosti rozvodu a použití zemního plynu. Tato technická pravidla řeší provoz a výstavbu odorizačních stanic, zásady zabezpečení odorizace zemního plynu (tj. zajištění jeho charakteristického zápachu) rozváděného místními plynovodními sítěmi a měření úrovně odorizace nebo koncentrace odorantu v zemním plynu. Tato pravidla respektují ČSN EN ISO 13734 a navazují na ustanovení TPG 905 01, s přihlédnutím k ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 918 01 schválená 30. 5. 2007.

Změny proti předchozím TPG

Pravidla byla upravena se zřetelem k nově získaným a ověřeným poznatkům vyplývajících z jejich používání v praxi. V rámci revize byly do těchto pravidel doplněny typy a vlastnosti odorantů, všeobecné požadavky na odoranty, příklad metody výpočtu minimální koncentrace všech typů odorantů a požadavky na dopravu a skladování odorantů, včetně postupu při plnění nádob odorantem. V pravidlech je nově řešena problematika týkající se požadavků na použití bezsirných odorantů, včetně uvedení jejich vlastností, a postupu při záměně odorantů, nejen ze sirného odorantu na bezsirný, ale i z jednoho typu sirného odorantu na jiný typ sirného
odorantu. Do pravidel byly rovněž doplněny způsoby měření úrovně odorizace a zásady provádění čichové zkoušky včetně jejího vyhodnocení.

 

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

 

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 261,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu.