TPG 700 05

179,00 Kč
S DPH

Dočasně  provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí

Počet

Tato technická pravidla, v návaznosti na zákon č. 458/2000 Sb., stanovují podmínky pro vybudování dočasně provozovaných plynárenských zařízení pro obnovu dodávky zemního plynu přerušené vlivem mimořádných událostí. Uplatnění ustanovení těchto pravidel je podmíněno vyhlášením stavu nouze v plynárenství. Pravidla vychází z platné legislativy, technických norem a normativních dokumentů pro plynovody a přípojky z oceli a polyetylenu.

 

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problema­tikou.

 

Tato pravidla platí od 1. 11. 2013