TPG 920 24

431,00 Kč
S DPH

Zásady pro provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím.

Počet

TPG 920 24 Protikorozní ochrana

Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím

Tato technická pravidla platí pro provádění jiskrových zkoušek vysokým napětím protikorozních ochranných povlaků vnějších povrchů kovových zařízení ukládaných do země nebo do vody. Jiskrovou zkouškou se zjišťují póry, trhliny nebo jiné vady ochranného povlaku pronikající až ke kovu. Jiskrová zkouška vysokým napětím je typ nedestruktivní zkoušky materiálu.

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Technická pravidla nahrazují  TPG 920 24 schválená 27. 9. 2006

Změny proti předchozím TPG

Do technických pravidel byly zpracovány praktické zkušenosti z aplikace TPG 920 24 v praxi a poznatky odpovídající současnému stavu techniky. Pojem „pórovitost“, týkající se ochranného povlaku, byl v textu změněn na „celistvost“. Rovněž byly upřesněny podmínky pro indikace zjištěné vady a její signalizaci na zkušebním přístroji při přechodu elektrody mezi různými typy izolací.

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problema­tikou.

Platnost od 1. 9. 2016

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 345,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu.