TPG 936 01

230,00 Kč
S DPH

Technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T90 pro plynovody

Počet

Tato technická pravidla uvádějí základní technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T-90, se stejnými a nestejnými hrdly, pro dimenze až DN 1000 a nejvyšší provozní tlak do 100 bar včetně

Tato technická pravidla nahrazují TPG 935 02 a TPG 935 03 která byla schválena 1. 4. 1996

Texty technických pravidel TPG 935 02 a TPG 935 03 byly sloučeny a byl revidován způsob výroby přímých redukcí Byl proveden kontrolní pevnostní výpočet všech uvedených konfigurací přechodů i odboček T-90 podle ČSN EN 13480-3 Předpis byl rovněž aktualizován z hlediska nových normativních dokumentů i obecně závazných předpisů

Tato technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou tématikou

Tato pravidla platí od 1. 11. 2013