TPG 902 01

225,00 Kč
S DPH

Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynu

Počet

Tato technická pravidla slouží jako doporučení k postupu výpočtu objemu nebo hustoty zemního plynu v závislosti na stavových podmínkách – teplotě a tlaku a dále pak k vzájemnému přepočítávání objemů zemního plynu vyjádřených při různých stavových podmínkách. Pro tento účel jsou zde popsány tři metodiky sloužící k výpočtu faktoru kompresibility, respektive stupně kompresibility zemního plynu v závislosti na stavových podmínkách – teplotě a tlaku a na dalších parametrech, jakými jsou obsahy dusíku, oxidu uhličitého, hodnoty relativní hustoty a spalného tepla zemního plynu (AGA NX-19 – její dvě modifikované verze a SGERG-88).

Tato technická pravidla se používají namísto ČSN 38 5510 z 20. 11. 1984, která byla zrušena k 1. 5. 2003.

Platnost od 1. 4. 2005