TPG 913 01

167,00 Kč
S DPH

Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách

Počet

Tato technická pravidla stanovují podmínky pro kontrolu těsnosti plynovodů k přepravě a distribuci zemního plynu podle zákona č. 458/2000 Sb. a dále podmínky pro řešení zjištěných úniků plynu s cílem snížit nebo odstranit nebezpečí z těchto úniků vyplývající.

NAHRAZENÍPŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 913 01 schválená 19. 12. 2007.

Změny proti předchozím TPG

Z technických pravidel byly lhůty pro provádění kontrol těsnosti vyňaty a převedeny do příslušných částí TPG 905 01. U klasifikace nadzemního úniku třídy PIII byla upravena spodní hranice koncentrace z 50 ppm na 500 ppm. Pravidla obsahují jen technické podmínky a zásady pro provádění kontrol těsnosti plynovodů přepravní soustavy a distribučních plynovodů. Současně je struktura článků platných pro přepravní a distribuční soustavu upravena podle logické návaznosti.

 Do technických pravidel byla doplněna četnost kontroly těsnosti pro plynovody z PE realizované do roku1990. Způsob a požadavky na lokalizaci úniků, klasifikaci a následná opatření na distribučních plynovodech byly zachovány. Nově jsou řešeny způsob a požadavky na lokalizaci úniků na vysokotlakých plynovodech pod­skupiny B2.

 Při tvorbě pravidel bylo využito nových poznatků a zkušeností. Pravidla reagují na současný technický vývoj v přístrojové technice a zvyšující se kvalitu trubních a spojovacích materiálů.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími sedanou problematikou.

 

Tato pravidla platí od 1. 1. 2014

Mohlo by vás také zajímat