Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

TIN 702 12

370,00 Kč
S DPH

Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry

Počet

 

Zásady zabezpečení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

 

Zásady doručení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

 

Zásady vrácení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

Svařování na ocelovém potrubí pod tlakem plynu je specifická činnost vyžadující zvláštní technická i bezpeč­nostní opatření. Bezpečné provedení je podmíněno:

–      důsledným dodržováním technických podmínek uvedených v těchto technických instrukcích;

–      organizačním zajištěním podle TPG 905 01.

 

Dodržení technických podmínek a parametrů svařování, uvedených v těchto technických instrukcích, zajistí bezpečné provedení svařování z hlediska eliminace rizik porušení integrity potrubí v důsledku kombinace namáhání stěny potrubí tlakem a lokálního zatížení zvýšenou teplotou při svařování.

 

Tyto technické instrukce vymezují standardní požadavky pro svařování pod tlakem plynu za stanovených podmínek metodou svařování 111 některých typů přivařovaných prvků (záplat a odboček, tj. hrdel, návarků) na potrubí definovaných parametrů (z nelegované nebo nízkolegované oceli s tloušťkou stěny 4,0 mm a více).

 

Předmětem těchto instrukcí není přivařování na potrubí s tloušťkou stěny pod 4,0 mm. Pro tyto případy musí zhotovitel vhodným způsobem (např. výpočtem) spolehlivě prokázat, že přivařování na potrubí pod tlakem plynu bude bezpečné, a musí stanovit potřebná opatření. Jedním z takových opatření je snížení tlaku v potrubí.

 

Objímky a tvarovky se instalují podle návodu výrobce, jehož použití, např. postupem podle TPG 905 01, schvaluje provozovatel.

 

Tyto instrukce dále definují konkrétní způsob prokázání způsobilosti svářeče pro svařování na ocelových plynovodech pod tlakem plynu nad 5 bar do 40 bar včetně.

 

Požadavky na kvalifikační (pracovní) zkoušku svářečů pro svařování na potrubí pod tlakem plynu jsou stanoveny na základě požadavků ČSN EN 12732+A1, tzn. provedení zkušebního svaru za podmínek stanove­ných provozovatelem. Podmínky provedení pracovní zkoušky jsou uvedeny v kapitole 5 těchto instrukcí. Kvalifikační (pracovní) zkouška se provádí ve zkušební organizaci, která je kvalifikována obdobným způsobem jako zhotovitel provádějící svařování na potrubích plynovodů pod tlakem plynu.

 

Zkouška způsobilosti svářeče je provedena pod dohledem pracovníka některého z provozovatelů distribučního plynovodu. Ostatní provozovatelé distribučních plynovodů akceptují, že tato zkouška je universální a platí pro potrubí všech provozovatelů distribučních plynovodů v ČR.

  

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZíCH PŘEDPISů

Tyto technické instrukce nahrazují TIN 702 12 schválené dne 24. 11. 2011 s účinností od 1. 4. 2012, včetně Změny 1 schválené dne 7. 7. 2015 s účinností od 1. 9. 2015.

Změny proti předchozím TIN

Znění těchto technických instrukcí bylo upraveno na základě zkušeností praxe. Především byly provedeny úpravy textu vyplývající z nových právních předpisů, českých technických norem a technických pravidel. Byly upraveny požadavky na kvalifikaci svářečského personálu a na kvalifikaci pracovníků provádějících vizuální kontrolu svarů, dále požadavky na doložení přídavných materiálů a na dokument, který předloží svářecí dozor zhotovitele po ukončení svářecích a NDT prací. Rovněž byly upraveny podmínky na prodloužení platnosti pracovní zkoušky svářeče.