TPG 609 03

216,00 Kč
S DPH

Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti

Počet

Tato technická pravidla byla zpracována na základě skutečnosti, že normativní dokumenty ČSN EN 12279 (38 6443) a ČSN EN 12186 (38 6417) neřeší problematiku ověřování vlastností regulátorů tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Pro výrobu a zkoušení regulátorů tlaku plynu pro vstupní tlak nad 5 bar platí ČSN EN 334 (38 6445).

Tato technická pravidla nahrazují TDG 609 03 schválená 21. 9. 2004.

Změny proti předchozím TDG
TPG 609 03 byla upravena se zřetelem k nově získaným a ověřeným poznatkům vyplývajících z jejich používání v praxi, rovněž byly doplněny nové české technické normy, technická pravidla, právní předpisy a zahraniční předpisy. Nově byla zpracována část názvosloví, která byla upravena s ohledem na platná TPG 605 02 a ČSN EN 334. Dále byla dopracována část rozdělení regulátorů, předpis byl doplněn o hodnoty uzavíracích tlaků regulátorů, byla upravena část zabývající se zkoušením regulátorů a v neposlední řadě upraveny požadavky na značení regulátorů.

 

Tato technická pravidla platí od 1. 3. 2012.