Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

TPG 703 01

316,00 Kč
S DPH

Průmyslové plynovody

Počet

 

Zásady zabezpečení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

 

Zásady doručení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

 

Zásady vrácení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

Se zavedením ČSN EN 15001-1, 2 byla zrušena ČSN 38 6420. Na základě výsledku analýzy problematiky
plynovodů pro průmyslové využití (dále jen průmyslových plynovodů) byla zpracována TPG 703 01, která společně
s ČSN EN 15001-1, 2 komplexně pokrývají předpisové zajištění problematiky těchto plynovodů na úrovni
normativních dokumentů a mají i vazbu na ČSN EN 1775.
Tato technická pravidla stanoví zásady pro navrhování (projektování), zřizování, zkoušení, uvádění do provozu,
provoz, údržbu a opravy plynovodů s provozním tlakem do 60 bar (6 MPa) včetně, od výstupu ze sítě provozovatele
přepravní a distribuční soustavy v předávacím místě (zpravidla hlavní uzávěr plynu – HUP), k vstupnímu
připojení spotřebičů a technologických zařízení zákazníků (odběratelů), ve kterých se plyn spaluje, a pro plynovody
s plyny vlastní výroby a plyny vznikajícími v průmyslových závodech jako produkt výrobních technologických
procesů.

TPG 703 01 se skládají z následujících částí:
Část I Všeobecné zásady pro navrhování, stavbu a provoz průmyslových plynovodů;
Část II Plynovody zemního a degazačního plynu;
Část III Plynovody koksárenského plynu, vysokopecního plynu, konvertorového plynu a generátorových plynů;
Část IV Plynovody bioplynu;
Část V Citované a související předpisy.

V současné době jsou podrobnějšími národními předpisy pro plynovody se zkapalněným ropným plynem (LPG)
ČSN 38 6462 Zásobování plynem – LPG – Tlakové stanice, rozvod a použití, a TPG 402 01 Tlakové stanice,
rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG), proto nebyla problematika odpadních rafinérských
topných plynů zařazena. Rovněž podle doporučení odborníků z hutnictví byla problematika koksárenského plynu,
vysokopecního plynu, konvertorového plynu, vysokoenergetických a nízkoenergetických generátorových plynů
spojena do jedné části.
Tato pravidla neplatí pro plynovody v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách s nejvyšším provozním
tlakem do 5 bar (0,5 MPa) včetně a dále pro plynovody v průmyslu s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar
včetně, které neslouží průmyslovému využití, pro které platí ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

Tato technická pravidla platí od 1. 7. 2011.

Mohlo by vás také zajímat