TPG 811 01

115,00 Kč
S DPH

Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz

Počet

Tato technická pravidla obsahují základní podmínky pro instalaci, provedení a provoz soustrojí se spalovacími motory pro spalování plynných paliv.

 

Změny proti předchozím TPG:

– byla rozšířena a upřesněna názvoslovná část;

– byly podrobněji specifikovány a definovány konkrétní části soustrojí;

– byla zavedena kategorizace soustrojí s ohledem na mechanický výkon soustrojí a definovány odlišnosti pro jednotlivé kategorie;

– byly upraveny technické požadavky s ohledem na vyšší bezpečnost používání soustrojí;

– byly doplněny a rozšířeny požadavky na zkoušení soustrojí;

– byly upraveny požadavky na provedení a rozsah dokumentace;

– byly upraveny podmínky pro uvedení do provozu, provoz a odbornou způsobilost obsluhy soustrojí;

– byl aktualizován přehled citovaných a souvisejících předpisů;

– byla doplněna příloha 1 o schematická vyobrazení soustrojí a rozdělení přívodu plynu.

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 811 01 schválená 16. 10. 1995.

 

Platnost od 1. 7. 2008