TPG 920 22

94,00 Kč
S DPH

Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany

Počet

Tato technická pravidla stanovují konkrétní podmínky pro provozování a údržbu zařízení používaných pro aktivní protikorozní ochranu ocelových plynových zařízení uložených v zemi.

 

NAHRAZENÍPŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 920 22 schválená 10. 10. 2012.

 Změny proti předchozím TPG

V rámci revize došlo k odstranění termínů lhůt četnosti jednotlivých kontrol, které budou nadále uváděny pouze v Části IXTPG 905 01. Rovněž došlo k zavedení nové kontroly (5.2.4 Měření na měřicích bodech PKO), včetně uvedení detailního popisu činností.

 

Tato pravidla platí od 1. 1. 2014