TPG 902 03

258,00 Kč
S DPH

Plynná paliva. Chromatografické rozbory

Počet

Tato technická pravidla určují požadavky na metodiku a technické vybavení potřebné pro určení složení plynných paliv metodou plynové chromatografie.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Technická pravidla nahrazují TDG 902 03 schválená 27. 9. 2006.

Změny proti předchozím TDG

V rámci revize těchto pravidel
byly upřesněny některé definice a principy měření související s plynovou chromatografií a byla provedena aktualizace citovaných a souvisejících norem.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Tato pravidla platí od 1. 5. 2017

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 206,- Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu TPG 902 03.