Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

TPG 908 02

454,00 Kč
S DPH

Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším

Počet

 

Zásady zabezpečení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

 

Zásady doručení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

 

Zásady vrácení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

Tato technická pravidla řeší metodiku při stanovování požadavků na přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva v provedení A a v provedení B se jmenovitým tepelným výkonem jednoho spotřebiče 50 kW a větším, nebo do vnitřních prostorů se spotřebiči, pokud je součet jejich jmenovitých teplených výkonů větší než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW.
Technologie spalování plynu v topeništích spotřebičů vyžaduje přívod potřebného množství spalovacího vzduchu a odvod spalin. Spotřebiče na plynná paliva v provedení A musí být umístěny ve vnitřním prostoru s příslušným požadovaným minimálním objemem a vyžadují větrání, které zajistí přívod spalovacího vzduchu i odvod spalin.
U spotřebičů na plynná paliva v provedení B se spalovací vzduch nasává z vnitřního prostoru, ve kterém jsou spotřebiče umístěny, a spaliny jsou odváděny spalinovou cestou do venkovního prostoru. Proto musí být do vnitřního prostoru se spotřebiči na plynná paliva v provedení A nebo B přiváděn spalovací vzduch z venkovního prostoru přirozeným nebo nuceným způsobem. Intenzita větrání podle hygienických požadavků není předmětem těchto technických pravidel.
Technická pravidla úzce navazují na normativní dokumenty (např. ČSN 07 0703 a TPG 704 01) a rovněž respektují současný stav řešení větrání, stanovený obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 91/1993 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb.).
Tato pravidla řeší pouze přívod spalovacího vzduchu pro spotřebiče na plynná paliva instalované ve vnitřních prostorech.
Při zpracování projektové dokumentace je nezbytné, aby se vzduchovou bilancí ve vnitřních prostorech zabýval projektant – autorizovaná osoba s odpovídající specializací pro návrh vzduchotechnických systémů ve spolupráci s projektantem – autorizovanou osobou s odpovídající specializací pro návrh plynových zařízení (zákon č. 360/1992 Sb.). Řešení přívodů spalovacího vzduchu pouze pro spotřebiče na plynná paliva podle těchto pravidel prověří revizní technik při výchozí a provozních revizích plynových zařízení.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ
Tato technická pravidla nahrazují TPG 908 02 schválená 31. 3. 2010.

Změny proti předchozím TPG

Při revizi těchto pravidel byly zohledněny zkušenosti s jejich praktickým využitím, poznatky vědy a techniky z oblasti vzduchotechniky a v neposlední řadě byly aktualizovány normativní dokumenty a právní předpisy.
Technická pravidla byla zcela přepracována a výrazně zjednodušena; stanovují pouze průtok spalovacího vzduchu pro spotřebiče na plynná paliva v provedení A a B a zásady vzduchové bilance vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva.

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Platnost od 1.1.2018

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 363,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu TPG 908 02.