Ochrana před výbuchy plynů, par a prachů, analyzátory plynů, detekční přístroje

130,00 Kč
S DPH

Ing. Karel Kořínek
Ing. Zdeňka Kaňoková
a kolektiv

1. vydání
Lepená brožura
Formát knihy: A5
Datum vydání: 2006
304 stran

Počet

Publikace Edice GAS „Ochrana před výbuchy plynů, par a prachů“ zpracovaná kolektivem autorů pod vedením Ing. Karla Kořínka a Ing. Zdeňky Kaňokové, je uceleným pohledem na aktuální tématiku. Ta se stala aktuální zejména po nabytí účinnosti nařízení vlády č. 23/2003 Sb. a nařízení vlády č. 406/2004 Sb., kterými se do právního řádu České republiky zavedly evropské směrnice 94/9/ES a 1999/92/ES. Je určena všem těm, kteří se zabývají problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, analyzátory plynů a detekčními přístroji.

Kromě teoretických poznatků obsahuje i odborné názory k aplikaci příslušných nařízení vlády v praxi, obohacena je i o praktické příklady řešené problematiky. V přílohách pak uživatel nalezne informace o platných právních předpisech a normativních dokumentech s aktuálním stavem k 31. 1. 2006.

Publikace se může stát cennou odbornou pomůckou zejména při řešení předmětné problematiky v každodenní praxi. Lze ji využít i při výchovně-vzdělávacích akcích.