TPG 201 01

240,00 Kč
S DPH

Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu

Počet

Technická pravidla 201 01 slouží k vytvoření optimálních podmínek pro projektování, montáž, údržbu, kontroly, zkoušky a revize plynových zařízení a provozních sond a sond s tlakem plynu na ústí na podzemních zásobnících zemního plynu s omezením jmenovitého tlaku do 35 MPa. Pravidla se týkají také zařízení umístěných v podzemí jako podzemní vystrojení sond podzemních zásobníků plynu.


NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ
Tato technická pravidla nahrazují TPG 201 01 schválená 3.5.2000.


Změny proti předchozím TPG
Problematika těchto zařízení je nyní zpracována v celém komplexu s ohledem na předpoklad dalšího rozvoje podzemních zásobníků v českém plynárenství a přímo navazuje na TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení".

Problematikou podzemních zásobníků zemního plynu se zabývá vyhláška č. 239/1998 Sb., vyhláška č. 104/1988 Sb. a ČSN EN 1918, část 1-5.


Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.


Platnost od 1.12.2010

Mohlo by vás také zajímat