Průmyslové plynovody

292,00 Kč
S DPH

Ing. Karel Melka
Ing. Zdeněk Přibyla


Lepená brožura
Formát knihy: A5
Datum vydání: 2011
181 stran
1. vydání

Počet

Jednotlivé části publikace jsou zaměřeny na navrhování, stavbu a provoz průmyslových plynovodů zemního plynu a plynů používaných zejména v hutnictví. Obsahuje též problematiku průmyslových plynovodů rozvádějících bioplyn.

Cílem předmětné publikace je podání zevrubných informací o problematice průmyslových plynovodů v kontextu aktuálních předpisů a praktických zkušeností. Publikace je určena projektantům, konstruktérům, montážním organizacím a provozovatelům průmyslových plynovodů. V neposlední řadě poslouží i jako pomůcka při školeních a činnostech státní správy.

Publikace Edice GAS "Průmyslové plynovody" navazuje na InfoGas - speciál č.9 stejného názvu, je zaměřena na problematiku průmyslových plynovodů, přičemž jádro jejího obsahu tvoří zásady pokrytí problematiky průmyslových plynovodů s přihlédnutím - ČSN EN 15001-1, 2 a ČSN EN 1775 ed2, též z pohledu aktuálního TPG 703 01. V publikaci jsou zpracovány i základní aspekty obecně závazných právních předpisů, relevantních předmětné problematice. Kromě předpisového stavu (listopad 2011) obsahuje publikace i praktické poznatky zejména z provozu průmyslových plynovodů.