TPG 920 25

220,00 Kč
S DPH

Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení

Počet

Tato technická pravidla rozvádějí evropské normy CEN a CENELEC citované v textu, nahrazují zrušenou ČSN 03 8369 a doplňují ČSN 03 8370 a ČSN 03 8350, kde je řešena problematika ochrany úložných konstrukcí proti bludným a interferenčním proudům.

V souvislosti s plánovanou novelou kmenové ČSN EN 12954:2001 v rámci CEN TC 219 WG1 bude třeba i tato pravidla po r. 2008 revidovat.

Při zpracování byly využity požadavky vžité v praxi a odpovídající současnému stavu techniky.

 

Platnost od 1. 6. 2007

Mohlo by vás také zajímat