PLYN 2/2019

135,00 Kč
S DPH

Tematicky zaměřené číslo, nabídne pohled na problematiku čisté mobility, a to z různých úhlů pohledu. Dotkne se mimo jiné překážek, které stále brání plnému využití plynové mobility v ČR. Plyn, ať již ve formě stlačeného zemního plynu (CNG), zkapalněného zemního plynu (LNG), biometanu či ve střednědobé perspektivě i vodíku, představuje významné alternativní palivo v dopravě a v řadě případů by měl přispět i k zajištění splnění unijních povinností, které se na ČR vztahují. Tomu všemu je věnována pozornost i s ohledem na cíle, které sleduje Národní akční plán čisté mobility. Časopis je členěn do několika částí - přináší ryze odborné, tak informativní články a nechybí ani rozhovor s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje. Závěrečná část časopisu je věnována aktivitám ČPS.

Počet

Vydáno v červnu 2019