TPG 304 03

243,00 Kč
S DPH

TPG 304 03 „Plnicí stanice stlačeného vodíku pro mobilní zařízení“

Vodíkový pohon pomocí palivových článků je považován za významnou variantu bezemisní dopravy silniční, železniční i lodní. Pro podporu tohoto směru řešení byla zpracována i tato nová technická pravidla, která stanovují základní podmínky pro projektování, umísťování, realizaci, zkoušení a provoz plnicích stanic stlačeného vodíku pro mobilní zařízení, zejména dopravní, a jsou komplexním technologickým celkem, skládajícím se z různých zařízení, které se vzájemně ovlivňují a zároveň mají významné interakce s vnějším prostředím i vlivy okolí. Platnost od 1. 7. 2020

Počet