TPG 921 02

193,00 Kč
S DPH

TPG 921 02 „Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z poly­etylenu“

Tato technická pravidla stanovují konkrétní podmínky odborného vizuálního hodnocení svarových spojů trub a tvarovek z polyetylenu metodou na tupo a elektrosvařováním. V rámci revize těchto pravidel byly rozděleny nové vady svarových spojů na primární a sekundární a u některých typů vad byla doplněna jejich grafická znázornění. Dále byly upraveny požadavky na doporučené vybavení pracovníků provádějících vizuální kontrolu a aktualizovány citované a souvi­sející normativní dokumenty a právní předpisy. Platnost od 1. 7. 2020.

 

Počet